Lovdata Pro laster inn

Juridisk bistand fra A til Å

Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det er et forretningskritisk verktøy. Med Lovdata Pro kan vi gi løpende juridisk rådgivning både internt og eksternt, forteller eiendomsadvokat i Usbl, Atle Thorsell.

Usbl er et av Norges største boligbyggelag, med forkjøpsretten som viktigste medlemsfordel. Per i dag har de 115 000 medlemmer og rundt 330 ansatte. Atle Thorsell er leder for Advokatkontoret i Usbl, og har jobbet over 12 år i det snart 75 år gamle boligbyggelaget.

– Som boligbygger har vi lang erfaring med problemstillinger knyttet til spesielt akkvisisjon, bolig og eiendomsrett, samt boligutvikling, forteller Thorsell. I tillegg forvalter vi over 1 700 borettslag. Det krever både økonomisk, teknisk og juridisk støtte og rådgivning. 

Bred kompetanse

Usbl har i dag seks advokat- og advokatfullmektiger – i tillegg til to traineer. Alle er flittige brukere av Lovdata Pro.

– For advokater flest er Lovdata Pro et svært viktig verktøy. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det er et forretningskritisk verktøy. Vi bruker det så å si hver eneste dag, forteller Thorsell.

Som boligbygger og forretningsfører har Usbl mange, lange og ganske komplekse prosjekter løpende på en og samme tid. Advokatkontoret bistår hele veien.

– Fra en egnet boligtomt er funnet, kjøpt, omregulert og gjort byggeklar, kan det gå måneder – om ikke år. Vi er inne med juridisk støtte hele veien. Vi bistår også når det skal inngås kjøpsavtaler, stiftes boligselskap og etter hvert opprettes og driftes et styre, forteller Thorsell. 

– Vi er, med andre ord, til stede fra A til Å – fra tomt til ferdig bygg. Vi er ikke like tungt tilstede i alle faser, men gir løpende råd og støtte der det trengs, forklarer Thorsell. 

– I tillegg har vi bred kompetanse innen bolig- og eiendomsrett, og bistår også kundene og medlemmene våre med juridisk støtte.

Med Lovdata Pro kan vi gi løpende juridisk rådgivning både internt og eksternt, forteller eiendomsadvokat i Usbl, Atle Thorsell

Lovpriser Lovdata Pro

Atle Thorsell har brukt Lovdata og Lovdata Pro i hele sin yrkeskarriere.

Når han skal beskrive bruken og nytten, trekker han frem begreper som «oversiktlig», «enkelt» og «fullstendig».

– Alle på Advokatkontoret bruker Lovdata Pro, og vi er veldig godt fornøyd. Det er enkelt og oversiktlig å finne dokumenter, og vi får oppdateringer innenfor de fagfeltene vi ønsker. I tillegg kan vi opprette mapper og dele notater og dokumenter med hverandre. 

– Hvis vi er inne i en rettssak eller tvistesak, for eksempel, er Lovdata Pro primærkilden vår. Enten det gjelder innhenting av lovbestemmelser, forarbeider, rettspraksis eller andre juridiske dokumenter og rettskilder, fortsetter han.

Allsidig verktøy

Lovdata Pro er først og fremst et personlig og praktisk verktøy for Thorsell. Plattformen gir oversikt og innsikt han ikke ville vært foruten.

– Jeg kunne sikkert brukt Lovdata Pro enda mer enn jeg allerede gjør, også. Det har mange nyttige funksjoner, og oppdateres jevnlig, sier Thorsell avslutningsvis. 

Merknader

Innarbeid

I Lovdata Pro kan du utheve med farger, understreke tekst og legge til egne redaksjonelle merknader og lenker. Innarbeidelsene blir med om du eksporterer eller printer. Dersom du bytter arbeidsgiver eller lærested kan du få de med deg de personlige innarbeidelsene til ny bruker.
Varslinger

Personlige varslinger

Bli varslet om endringer i regelverket og nye relevante rettsavgjørelser – direkte på e-post.
Dele

Del med andre

Opprett grupper og del notater, merknader eller hele dokumenter med andre.