Lovdata Pro laster inn

Mer enn 1 000 bedrifter bruker Lovdata Pro jevnlig.

Prøv gratis

Vi hjelper deg i gang!

Vi tilbyr personlig introduksjonskurs og gratis brukerstøtte.

Lovdata Pro gir deg et sett personlige verktøy med funksjoner som er utviklet for å gjøre arbeid med juridiske dokumenter enklere og mer effektivt. Du kan samhandle med kollegaer og lage snarveier til løsninger på dine gjentagende juridiske problemstillinger. Du kan sette opp varslinger på lover og forskrifter og jobbe mer effektivt med compliance og etterlevelse. Lovdata Pro kan hjelpe deg med å få bedre oversikt over jussen innen fagfelt som HR, HMS m.fl.

Les mer om fordelene og se hjelpefilmer her.

Prisene gjelder avtaleperioden for kalenderåret 2024. Den oppgitte prisen dekker samlet antall brukere under avtalen. (ekskl. mva.)

1 til 3 personlige brukerekr 12 500
4 til 6 personlige brukerekr 17 900
7 til 10 personlige brukerekr 22 900
11 til 15 personlige brukerekr 31 900
Notater

Understrek

Uthev, understrek og ta egne notater direkte i dokumentene. Det er nyttig å raskt finne tilbake til arbeidet med dine gjentagende juridiske problemstillinger.

Varslinger

Varslinger

Få varslinger om endringer i regelverket og ferske relevante dommeravgjørelser, direkte på epost.

Dele

Grupper

Opprett grupper og del informasjon enkelt med kolleger. Ansatte kan samarbeide om å bygge kunnskap om juridiske problemstillinger og samhandle gjennom tjenesten.

Noen av virksomhetene som bruker Lovdata Pro

Arkivverket logo
Nortura logo
Brønnøysundregistrene logo
Cowi logo
Husbanken logo
Glittertind logo
Hafslund Eco logo
Wiersholm logo
Norges fotballforbund logo
Thomessen logo
Lørenskog kommune logo
Flytoget logo
Statsbygg logo
BDO logo
Visma logo
Widerøe logo

Avtalevilkår for Lovdata Pro.

§ 1       Generelt

Avtalen gjelder mellom den faktiske eller juridiske person (Kunden) som er angitt i Abonnementsbekreftelsen og Stiftelsen Lovdata (Lovdata). Denne Avtalen regulerer vilkårene for Kundens tilgang til Lovdatas nettbaserte rettskildesystem og arbeidsverktøy for profesjonelle brukere – Lovdata PRO (Tjenesten).

Den enkelte brukers utnyttelse av Tjenesten under Kundens abonnement reguleres av en egen brukeravtale.

Dersom ikke annet er avtalt er det enkelte abonnement kun gyldig for den virksomhet det er registrert på, knyttet til organisasjonsnummer. Det er ikke tillat å gi brukere utenfor virksomheten tilgang uten etter særskilt avtale.

Ved opprettelse av et nytt abonnement vil Lovdata utstede en bekreftelse til Kunden (Abonnementsbekreftelsen) som spesifiserer de nærmere vilkår for kundeforholdet. Kunden er ansvarlig for å melde om endringer på Kundens side som kan berøre avtalen.

Lovdata kan i visse tilfeller akseptere at to eller flere virksomheter som yter felles advokattjenester deler et abonnement (advokatfellesskap). Et advokatfellesskap er av Lovdata definert som advokater som deler administrative ressurser og som helt klart fremstår som et fellesskap utad gjennom felles nettsider, virksomhetsnavn, e-postdomener og øvrig kommunikasjon ut i markedet. Det er ikke tilstrekkelig at advokatene har kontorer i samme bygning (kontorfellesskap).

Utnyttelse av tekst fra Lovdata Pro til forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare rettskilder eller opplæringsvirksomhet krever særskilt avtale. Lovdata avgjør i tvilstilfelle hva som er forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare rettskilder eller opplæringsvirksomhet.

Videresalg av Lovdatas tjenester krever særskilt avtale. Indeksering, massenedlasting eller automatisk nedlastning fra Lovdata Pro er ikke tillatt.

Rettighetene i henhold til Avtalen kan verken ved salg, leie, utlån eller på annen måte overføres til tredjepart.