Lovdata Pro laster inn

Grunnleggende viktig for en kommune

– Før Lovdata Pro var det litt bingo hvilke rettskilder advokater hadde fått med seg når de prosederte i retten. Nå ligger det meste av oppdatert og gjeldende juss på ett sted. 

Det forteller Frode Lauareid – advokat hos kommuneadvokatene i Kongsbergregionen. Han har lang fartstid i bransjen, og bred erfaring som juridisk rådgiver og advokat innenfor kommunesektoren.

– Jeg har vært med på hele den digitale reisen til Lovdata Pro. Ja, helt fra steinaldernivået, ler han. Det er det første juridiske verktøyet jeg oppsøker når jeg skal jobbe med en ny sak. Enten jeg jobber alene, eller sammen med andre advokater og saksbehandlere, fortsetter han. 

Frode Lauareid har jobbet for Kongsberg kommune siden år 2000. Før det jobbet han på Stortinget, som politisk rådgiver, der Lovdata også var et viktig verktøy. Med 39 aktive brukere er Kongsberg en av Norges mest aktive kommuner på Lovdata Pro. Til sammen har de brukt over 1000 timer i tjenesten det siste året.

– Kommuner er jo involvert i vanvittig mange juridiske saksområder. Alt fra barnevern til bygg- og anlegg. Og arbeidsrett, ikke minst. Kommuner er jo kjempestore arbeidsgivere. Dette krever solid juridisk forståelse og kompetanse, forklarer han. I og med at Lovdata Pro også har rettspraksis fra Arbeidsretten, er det god tilgang til kollektiv arbeidsrett.

Mange fordeler

I Lovdata Pro finner du Norges bredeste og dypeste utvalg av juridiske dokumenter; alt fra rettsavgjørelser, forskrifter og rundskriv til juridiske kommentarer og analyser (via tilleggstjenesten Karnov Lovkommentarer). Plattformen har også en svært god søk- og filtreringsfunksjon. Det gjør det enkelt å finne alle relevante rettskilder og dokumenter. Raskt og effektivt.

– Det finnes mange juridiske arbeidsverktøy på markedet.  Alle har noen fortrinn, og alle har noen mangler. Men Lovdata Pro er det verktøyet jeg bruker mest. Jeg logger meg rett inn hver morgen, forteller Lauareid.

Plattformen kan enkelt tilpasses dine egne behov og preferanser. Du kan blant annet lage egne bokmerker og markeringer, lagre notater, samt sette opp varslinger for relevante rettsområder.

– Jeg liker veldig godt brukergrensesnittet også. Lovdata Pro er en enkel og intuitiv tjeneste å bruke – også for meg som ikke er spesielt datakyndig. Måten de sorterer ulike typer rettskilder på, er veldig logisk. Det er lett å finne de ulike nivåene og jobbe seg videre.  

Frode Lauareid, advokat hos kommuneadvokatene i Kongsbergregionen

Tett samarbeid

Lauareid er en svært erfaren advokat og kjenner kommune-Norge bedre enn de fleste. I tillegg til å være en av fire kommuneadvokater i Kongsbergregionen, jobber han for KS Advokatene – en  løsning han har hatt siden 2010.

KS Advokatene er landets tredje største advokatkontor rettet mot offentlig sektor. Som KS-advokat jobber Frode Lauareid både som juridisk rådgiver for alle KS’ medlemmer – det vil si alle kommuner og fylkeskommuner i Norge – og som advokat i tvister og rettssaker.

– Vi er rundt 25 KS-advokater nå, forteller Lauareid. Så i KS har jeg et stort kollegium. Uavhengig om jeg jobber alene med en sak, eller sammen med mange andre, bruker jeg Lovdata Pro på samme måte. Jeg logger meg inn på samme sted, og ser det samme personlige «arbeidsbordet» mitt begge steder. 

Sistnevnte er en unik og smart løsning med Lovdata Pro. Hvis du bytter jobb (eller jobber flere steder) kan du nemlig fortsette å bruke den samme Lovdata Pro-kontoen. Merknadene, varslingene, kommentarene, mappene – ja, alle de personlige tilpasningene dine kan bli med deg gjennom arbeidslivet. .

Vinn-vinn-vinn-situasjon

I tillegg til juridisk rådgivning og veiledning, bistår KS-advokatene

i mange rettslige prosesser; som tvister, saker for domstoler og andre rettsinstanser. KS-advokatene arbeider også interessepolitisk opp mot statlige myndigheter.

– Lovdata Pro gjør det lett å samarbeide med andre. Det eneste man trenger er e-postadressen til den man skal samhandle med. Det er spesielt nyttig i forbindelse med  juridiske utdrag og større rettssaker.  Da jobber vi kanskje 5-6 advokater på samme sak. Eller enda flere, forklarer Lauareid.

– At jeg kan dele arbeidsinnsatsen min mellom Kongsberg og KS, er en vinn-vinn-vinn-situasjon for alle,  fortsetter han. Da jeg begynte i KS Advokatene var det viktig for egen utvikling å få tilgang til et stort og kompetent advokatmiljø. Det store nettverket jeg nå har der, har selvsagt Kongsberg kommune nytte av. 

I tillegg til vanlig advokatarbeid vil en kommuneadvokat ofte ha oppgaver som ligner mer på det en juridisk direktør har. I Kongsberg jobber derfor Lauareid  tett på både politisk og administrativ ledelse. Han deltar også som rådgiver i  den kommunale driften.

Appell til andre kommuner

Lauareid kan liste opp flere argumenter for hvorfor alle kommuner bør ha egne kommuneadvokater. Men han understreker også at hvis man ikke har kompetente nok folk, er kommunene bedre tjent med å kontakte eksterne advokater.

– Å ha god juridiske kompetanse er grunnleggende viktig for en kommune. Uavhengig av om man bruker interne eller eksterne advokater. Det bidrar til bedre og riktigere avgjørelser, forteller Lauareid. Kobler man advokater tidlig nok på en sak, kan man også bidra til at det ikke blir noen (rett)sak i det hele tatt, avslutter han. 

Merknader

Innarbeid

I Lovdata Pro kan du utheve med farger, understreke tekst og legge til egne redaksjonelle merknader og lenker. Innarbeidelsene blir med om du eksporterer eller printer. Dersom du bytter arbeidsgiver eller lærested kan du få de med deg de personlige innarbeidelsene til ny bruker.
Varslinger

Personlige varslinger

Bli varslet om endringer i regelverket og nye relevante rettsavgjørelser – direkte på e-post.
Dele

Del med andre

Opprett grupper og del notater, merknader eller hele dokumenter med andre.