Lovdata Pro laster inn

Over 7 000 advokater bruker Lovdata Pro daglig.

Prøv gratis

Gjør avanserte søk i rettskilder

Lovdata Pro gir tilgang til over 200 forskjellige rettskilder og lar deg søke i og behandle dokumentene som du selv ønsker.

Er du nyetablert som advokat? Kontakt marked@lovdata.no, så får du et hyggelig oppstartstilbud – og så hjelper vi deg i gang!

Advokatfelleskap

Dersom dere er flere advokater som deler kontor kan dere bli behandlet som én felles kunde hos Lovdata. Vi krever at dere fremstår samlet i en felles profilering utad og benytter samme e-postdomene i tjenesten.

Mulighet for SSO-integrasjon inngår i tjenesten.

100% RABATT

Bestill i dag og få gratis ut året. Prisen gjelder kun for nye kunder av Lovdata Pro og for avtaleperioden 2021. Neste års avtale faktureres i henhold til prislisten.

Bestill her

Prisene som fremkommer gjelder for samlet antall brukere under avtalen årlig, eks. mva.

1 brukerPris: kr 8 500Avslagspris: kr 0
1 til 3 personlige brukerePris: kr 12 500Avslagspris: kr 0
4 til 6 personlige brukerePris: kr 14 900Avslagspris: kr 0
7 til 10 personlige brukerePris: kr 18 900Avslagspris: kr 0
Varslinger

Varslinger

Hold deg oppdatert med personlige varslinger

Søk

Hurtigsøk og avanserte søk

Gjør søk i et bredt og dypt utvalg av rettskilder

Dokumenter

Dokumenter i Utvalg

Opprett egne utvalg, lagre i mapper og del med kollegaer

Noen av virksomhetene som bruker Lovdata Pro

Avtalevilkår for Lovdata Pro.

§ 1       Generelt

Avtalen gjelder mellom den faktiske eller juridiske person (Kunden) som er angitt i Abonnementsbekreftelsen og Stiftelsen Lovdata (Lovdata). Denne Avtalen regulerer vilkårene for Kundens tilgang til Lovdatas nettbaserte rettskildesystem og arbeidsverktøy for profesjonelle brukere – Lovdata PRO (Tjenesten).

Den enkelte brukers utnyttelse av Tjenesten under Kundens abonnement reguleres av en egen brukeravtale.

Dersom ikke annet er avtalt er det enkelte abonnement kun gyldig for den virksomhet det er registrert på, knyttet til organisasjonsnummer. Det er ikke tillat å gi brukere utenfor virksomheten tilgang uten etter særskilt avtale.

Ved opprettelse av et nytt abonnement vil Lovdata utstede en bekreftelse til Kunden (Abonnementsbekreftelsen) som spesifiserer de nærmere vilkår for kundeforholdet. Kunden er ansvarlig for å melde om endringer på Kundens side som kan berøre avtalen.

Lovdata kan i visse tilfeller akseptere at to eller flere virksomheter som yter felles advokattjenester deler et abonnement (advokatfellesskap). Et advokatfellesskap er av Lovdata definert som advokater som deler administrative ressurser og som helt klart fremstår som et fellesskap utad gjennom felles nettsider, virksomhetsnavn, e-postdomener og øvrig kommunikasjon ut i markedet. Det er ikke tilstrekkelig at advokatene har kontorer i samme bygning (kontorfellesskap).

Utnyttelse av tekst fra Lovdata Pro til forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare rettskilder eller opplæringsvirksomhet krever særskilt avtale. Lovdata avgjør i tvilstilfelle hva som er forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare rettskilder eller opplæringsvirksomhet.

Videresalg av Lovdatas tjenester krever særskilt avtale. Indeksering, massenedlasting eller automatisk nedlastning fra Lovdata Pro er ikke tillatt.

Rettighetene i henhold til Avtalen kan verken ved salg, leie, utlån eller på annen måte overføres til tredjepart.