Lovdata Pro laster inn

Største verktøyet i verktøykassa

Skagerak Energi sammenligner Lovdata Pro med Maslows behovspyramide. – Vi snakker om et grunnleggende behov, ja. Det må bare være der, forteller advokat Thomas Åtland Ellefsen.

– En pc, en telefon, en pult – og Lovdata Pro. Det er det jeg trenger for å gjøre jobben min. Litt satt på spissen, selvfølgelig, men så enkelt er det, forteller advokat i Skagerak Energi Thomas Åtland Ellefsen.  

Ellefsen har jobbet 13 år i Skagerak Energi, et fremtidsrettet Energiselskap med base i Porsgrunn. Selskapet er organisert som et konsern, med kjernevirksomheten samlet i tre heleide datterselskaper; Lede (nett), Skagerak Kraft (produksjon) og Skagerak Varme (fjernvarme).

– Jeg er én av kun to advokater i morselskapet, men bistår også døtrene våre når de har behov for juridisk bistand. Når vi jobber slik som vi gjør, er vi i stor grad generalister. Da er Lovdata Pro en god krykke å støtte seg på. 

Bruker Lovdata Pro flittig

I tillegg til såkalt alminnelige forretningsjuridiske problemstillinger, har Ellefsen porteføljeansvar for nettselskapet (Lede). De siste årene har han derfor jobbet spesielt mye med «nettrelatert» juss.

– Som selskap står vi ofte på fremmed manns grunn. Vi eier lite land selv, og må derfor forholde oss til mange ulike grunneiere. Det kan by på en del utfordringer og tvister. 

Hittil har Ellefsen håndtert de fleste juridiske problemstillinger selv – med god støtte i Lovdata Pro. I 2019 valgte likevel selskapet å utvide staben med jordskiftekandidat Emily Coch Fjeldstad. Som fagspesialist innen grunn og rettighetserverv (som er Fjeldstads formelle tittel), jobber hun primært med ulike spørsmål og rettigheter knyttet til strømnettet.

– Jeg fungerer først og fremst som en støtte for prosjekt-ingeniørene våre, når de er ute og legger anlegg hos ulike grunneiere. Men jeg har også mye kontakt med kommuner og andre advokater. Da bruker jeg Lovdata Pro flittig, forteller Fjeldstad. 

Slår spikeren helt inn

Fjeldstad forteller at det er spesielt viktig å holde seg oppdatert på nye rettsavgjørelser. Derfor er Lovdatas Pros mulighet for personlige varslinger gull verdt for henne. Det gir henne varsler om endringer i regelverket og nye relevante rettsavgjørelser, direkte på e-post.

– Jeg er stadig inne og leser nye rettsavgjørelser og lovforarbeider. Spesielt når jeg er usikker på hva lovgiver har ment i en gitt sak. Teksten i et regelverk er ofte litt snau. Derfor leser jeg meg ofte opp på alt forarbeid – og praksisen etterpå – for å finne bakgrunnen for et begrep eller en formulering, forteller Fjeldstad. 

– Det er viktig for meg å være svært godt forberedt, kanskje spesielt i møte med kommunen, fortsetter hun. Har man noe konkret å vise, blir det som regel litt stille på den andre siden av bordet. 

Ellefsens nikker gjenkjennende.

– Lovdata Pro er på en måte det største verktøyet i verktøykassa. Det gjør det mulig for oss å slå spikeren helt inn, for å bruke en fiffig metafor. Stort sett i alle fall. Hvis vi virkelig trenger «fingerspitzgefühl», engasjerer vi eksterne advokater, forklarer Ellefsen.

Å ha tilgang på slike kvalitetssikrede kommentarer og artikler, er helt nydelig, sier Advokatene Emily Coch Fjeldstad og Thomas Åtland Ellefsen i Skagerak Energi.

Lovkommentarer

Et annet viktig verktøy, som mange Lovdata Pro-brukere ikke er klare over at nå er tilgjengelig i Lovdata Pro, er Karnov Lovkommentarer. Med tilleggstjenesten Karnov Lovkommentarer er Lovdata Pro nå blitt en komplett juridisk plattform.

– Å ha tilgang på slike kvalitetssikrede kommentarer og artikler, er helt nydelig. Det må jeg bare si. Når man sitter og stirrer på et regelverk, er det kjempefint at man enkelt kan klikke seg videre til en grundig og oppklarende artikkel eller kommentar. At noen som presumptivt er kloke, har ment noe om akkurat det du lurer på, det er helt supert. Spesielt i en litt hektisk hverdag, avslutter Ellefsen. 

Merknader

Innarbeid

I Lovdata Pro kan du utheve med farger, understreke tekst og legge til egne redaksjonelle merknader og lenker. Innarbeidelsene blir med om du eksporterer eller printer. Dersom du bytter arbeidsgiver eller lærested kan du få de med deg de personlige innarbeidelsene til ny bruker.
Varslinger

Personlige varslinger

Bli varslet om endringer i regelverket og nye relevante rettsavgjørelser – direkte på e-post.
Dele

Del med andre

Opprett grupper og del notater, merknader eller hele dokumenter med andre.