Lovdata Pro laster inn

Personvernerklæring

Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Lovdata er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i Lovdata Pro. Lovdata benytter Redpill Linpro AS som driftsleverandør og databehandler.

Formål

Lovdata er opptatt av ikke å lagre mer informasjon om brukerne enn det som er nødvendig for å gi deg en god brukeropplevelse. Formålet med innsamling av personopplysninger er å loggføre bruken av nettstedet og tilby Lovdatas tjenester til nettstedets besøkende. Personopplysningene brukes til å

  • lage statistikk over bruken av nettstedet
  • analysere bruksmønsteret for å kunne forbedre nettstedet
  • tilby brukertilpassede tjenester og
  • tilby tilgang til Lovdatas betalingstjenester.

Lovdata skal ikke benytte dine data til annonsering eller andre kommersielle formål.

Grunnlag for behandlingen

Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav a (samtykke), bokstav b (avtale) og bokstav f (interesseavveining).

Personopplysninger som behandles

Ved bruk av nettstedet logges nettlesertype, tidspunkt, IP-adresse og eventuell lenke du kom inn til tjenesten fra. Dette logges for å kunne lage statistikk over bruken av nettsidene. Dette logges også av sikkerhetshensyn for å avdekke angrep mot nettsidene og uautorisert bruk. Vi forbeholder oss retten til å stenge ute gitte IP-adresser og geografiske områder fra tjenesten.

Lovdata bruker informasjonskapsler (”cookies”) på nettstedet for å forbedre din brukeropplevelse. Informasjonskapsler er små tekstfiler som et nettsted lagrer på brukerens datamaskin.

Lovdata bruker analyseverktøyene Google Tag Manager for å samle og vurdere informasjon om hvordan besøkende bruker nettstedet. Disse aktørene bruker informasjonskapsler. Som behandlingsansvarlig for nettstedet er det Lovdata som bestemmer hvilke opplysninger disse aktørene kan innhente om bruken av nettstedet. Disse mottar kun generell webstatistikk, som f. eks. nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren.

For å opprette prøveabonnement eller bestille abonnement på Lovdata Pro, må man oppgi personnavn, telefonnummer, e-postadresse og firmainformasjon.

Lovdata lagrer personopplysningene som oppgis ved opprettelse av prøveabonnement eller bestilling av abonnement på Lovdata Pro. Personopplysningene lagres i 24 måneder etter at prøveabonnement eller abonnement på Lovdata Pro er avsluttet.

Kilder for personopplysninger

Brukeren legger selv inn personopplysninger ved opprettelse av prøveabonnement eller bestilling av abonnement på Lovdata Pro. Personopplysninger mottas også gjennom informasjonskapsler fra besøkendes nettleser.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Lovdata er opptatt av at dine personopplysninger holdes konfidensielt. Personopplysningene vises kun for utvalgte ansatte i Lovdata.

Opplysninger som oppgis i bestillingsskjemaene på nettstedet, lagres på egne servere som driftes av Lovdatas driftsleverandør. Det er kun Lovdata og driftsleverandøren som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Lovdata og driftsleverandøren regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Opplysninger fra informasjonskapsler lagres på servere hos leverandørene av analyseverktøyene.

Lovvalg og dine rettigheter

Norsk regelverk gjelder for bruk av Lovdata Pro.

Personopplysningsloven gir deg som registrert blant annet rett til å få innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.

Relevant regelverk for disse rettighetene:

Innsyn i personopplysninger: Personvernforordningen artikkel 15
Retting av personopplysninger: Personvernforordningen artikkel 16
Sletting av personopplysninger: Personvernforordningen artikkel 17
Begrensning av behandling: Personvernforordningen artikkel 18
Protestere mot en behandling: Personvernforordningen artikkel 21

Hvordan dine personopplysninger sikres

Lovdatas behandlingsrutiner for personopplysninger er trygge. Opplysningene oppbevares på en forsvarlig måte slik at de ikke brukes urettmessig og at personopplysingslovens krav til integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet ivaretas.

Kun utvalgte medarbeidere i Lovdata har tilgang til personopplysningene. Tilgangen styres gjennom adgangskontroll med passord. Lovdata har gode rutiner for tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Adresse:

Lovdata
Postboks 6688 St. Olavs plass
0129 Oslo

Tlf.: 23 11 83 00

Kontortid: kl. 0800-1600