Lovdata Pro laster inn

Krever kvalitet i alle ledd

Konkurransen er stor. Derfor må vi til enhver tid ha de beste digitale verktøyene, forteller prosedyreadvokat i SANDS Caterina Håland Gaeta.

– For oss som ofte er i retten, er det svært viktig å ha kvalitet i alle ledd. Også fra de underleverandørene og digitale tjenestene vi velger, forteller partner og prosedyreadvokat i SANDS Caterina Håland Gaeta.

Gaeta har jobbet 11 år i SANDS, et av de største advokatfirmaene i Oslo. I tillegg til å være partner og prosedyreadvokat med møterett i Høyesterett, er hun ansvarlig for intern opplæring og oppfølging av alle digitale verktøy for prosedyreavdelingen i SANDS.

– Gode digitale verktøy er helt avgjørende for oss, og noe jeg brenner veldig for. Advokatstanden har mye å hente på å bli mer digitaliserte, forteller Gaeta. 

– Å være internt ansvarlig for Lovdata Pro er en lett og takknemlig oppgave, fortsetter hun. Det er et effektivt verktøy og et selvsagt valg i en travel arbeidshverdag. 

Får fasiten på få minutter

Caterina Håland Gaeta har omfattende erfaring med større og kompliserte rettstvister, og prosederer jevnlig for domstolene. En stor andel av arbeidsdagene hennes, går derfor med til rettskildesøk og oppbygging av juridiske utdrag.

– Søkefunksjonen i Lovdata Pro er kjempegod. Den bruker jeg mange ganger hver dag; ofte bare for å dobbeltsjekke ting; utelukke ulike usikkerhetsmoment. Det er viktig for meg å være grundig, forteller Gaeta. 

–  Å levere kvalitet henger tett sammen med effektivitet, fortsetter hun. Et rettskildesøk kan man jo bruke en uke på – eller to timer. Når vi gjør et rettskildesøk er det alfa og omega å få fasiten så fort som mulig. Jeg blir fort utålmodig hvis jeg ikke finner svaret jeg søker etter. 

– Det er det som er så bra med Lovdata Pro. Du finner raskt frem til den rettskilden du trenger. Loven først, deretter rettspraksis, utdyper Gaeta. Og så er det svært praktisk å ha lovkommentarer så lett tilgjengelig. Da får du en rask innføring i bakgrunnen for bestemmelsen også, i mer prosaisk form, smiler hun. 

I tillegg til det mye brukte og populære lenkesamarbeidet Lovdata har med Juridika, hvor tjenestene henviser mellom seg, så tilbyr Lovdata Pro også støtte for lovkommentarer integrert. Gjennom avtale med Karnov kan kundene få tilgang til et bredt utvalg av lovkommentarer innlemmet i selve arbeidsflaten. Lovkommentarene er skrevet av anerkjente juridiske forfattere og oppdateres løpende. Med lovkommentarer blir Lovdata Pro et komplett juridisk oppslagsverk og arbeidsverktøy. Se film om hvordan du kan bruke Karnov Lovkommentarer.

Fra papir til pad

Caterina Håland Gaeta arbeider med prosedyre for alle deler av næringslivet. Hun har omfattende erfaring med større og kompliserte rettstvister, både i sivile saker og i saker om økonomisk kriminalitet.

– Som prosedyreadvokater må vi lage juridiske utdrag når vi går i retten,  altså en samling av de kildene vi skal bruke i en sak. I en enkel sak trenger vi kanskje tre timer til å velge kilder for de juridiske utdragene. Men de mest kompliserte sakene, for eksempel en prøvesak for Høyesterett, krever kanskje to fulle uker, forklarer Gaeta.  

Med Lovdata Pro er det enkelt å sette opp de juridiske utdragene selv.

– Jeg registrerer at mange i retten bruker Lovdata Pro til å lage juridiske utdrag. Utdraget får et Lovdata-merke øverst på sidene sine. 

Gaeta forteller at digitalisering generelt og Lovdata Pro spesielt har en stor tids- og kostnadsbesparende funksjon for SANDS. I tillegg øker det kvaliteten på selve rettssaken.

Konkurransen er stor. Derfor må vi til enhver tid ha de beste digitale verktøyene, forteller prosedyreadvokat i SANDS Caterina Håland Gaeta.

– Lovdata Pro og gode digitale verktøy er noe jeg virkelig brenner for, fortsetter Gaeta. Advokatstanden har masse å hente på å bli mer digitaliserte. Da juridiske utdrag skulle gå fra på papir til PDF, ble det mottatt med stor skepsis blant advokater. Men det er en kjempefordel for oss. En jobb du kanskje trengte én sekretær og en hel arbeidsdag på før, kan man nå få gjort på en halvtime. 

– I tillegg gjør det noe med oppmerksomheten i rettssalen. En rettssak handler jo mye om opptreden. Før, da hadde vi kanskje med oss fem ringpermer i retten. Men med juridiske utdrag på papir; hvis man ikke finner frem til riktig side, eller har feil rettskilde, da synes det med en gang. Oppmerksomhetsnivået i en rettssak er skyhøy. Alle detaljene catches. Jo bedre du får alt til å flyte, jo bedre og mer overbevisende fremstår hele argumentasjonen, avslutter Gaeta. 

Merknader

Innarbeid

I Lovdata Pro kan du utheve med farger, understreke tekst og legge til egne redaksjonelle merknader og lenker. Innarbeidelsene blir med om du eksporterer eller printer. Dersom du bytter arbeidsgiver eller lærested kan du få de med deg de personlige innarbeidelsene til ny bruker.
Varslinger

Personlige varslinger

Bli varslet om endringer i regelverket og nye relevante rettsavgjørelser – direkte på e-post.
Dele

Del med andre

Opprett grupper og del notater, merknader eller hele dokumenter med andre.