Lovdata Pro laster inn

Økt flysikkerhet med Lovdata Pro

Samtidig som lufta blir stadig mer trafikkert, har Avinor sikret seg en uunnværlig alliert i Lovdata Pro. Her får de hjelp med å holde kursen gjennom komplekse luftfartslover.

Avinor er livsnerven i norsk luftfart. De styrer alt fra små, idylliske flyplasser til det pulserende hjertet av Oslo Lufthavn – og har funnet sin copilot i Lovdata Pro. Med Tarald Johansen ved spakene som direktør for sikkerhet og beredskap, bruker de denne ressursen til å navigere gjennom det komplekse regelverket som styrer norsk og internasjonal luftfart.

– Hovedmålet for Avinor er sikkerhet. Lovdata Pro spiller en kritisk rolle i dette arbeidet ved å sikre at vi alltid opererer i henhold til de nyeste og mest relevante sikkerhetsstandardene, sier Johansen.

Sikkerhet på autopilot

Avinors bruk av Lovdata Pro spenner vidt – fra sertifiseringer til daglig drift. I tillegg står de overfor en kontinuerlig utfordring med å holde seg oppdatert og etterleve et komplekst og stadig skiftende landskap av nasjonale og internasjonale regelverk. Samtidig skal de ivareta sikkerheten til passasjerer og kollegaer. 

– Lovdata Pro gjør det mulig for oss å sømløst hente inn og oppdatere myndighetskrav direkte inn i vårt styringssystem. Dette sikrer at Avinor ikke bare overholder, men også kan forutse og tilpasse seg juridiske endringer effektivt, sier Johansen og fortsetter:

– Og med vårt ansvar for både sivil og operasjonell sikkerhet, er tilgangen på oppdaterte lover og forskrifter via Lovdata Pro helt avgjørende. Det gir oss rask tilgang til rettskilder, forklaringer og forarbeider, og gjør det mulig å navigere effektivt i et komplekst regelverk og opprettholde sikkerheten i vår daglige drift.

Tarald Johansen, direktør for sikkerhet og beredskap i Avinor. (Foto: Avinor)

Lovdata Pro gjør det mulig for oss å sømløst hente inn og oppdatere myndighetskrav direkte inn i vårt styringssystem forteller Tarald Johansen, direktør for sikkerhet og beredskap i Avinor. (Foto: Avinor)

Regeleksplosjon

Med en karriere som strekker seg fra 10 år som juridisk leder til sin nåværende rolle innen sikkerhet og beredskap, har Johansen vært vitne til Avinors fantastiske vekst. 

– Da jeg startet, var det myndighetene som bestemte hvilke flyselskaper som fikk fly hvor, til hvilken pris, til hvilket klokkeslett, med hvilket materiell. Men fremveksten av EU og det europeiske luftfartsmarkedet har gjort det mulig for hvem som helst å fly hvor som helst, når som helst og med hva som helst. 

Men en mer åpen himmel, fører også med seg nye regler og krav. Og det er i dag strenge krav knyttet til sikkerhet, beredskap og konkurransemessige krav.

– I starten var det en nasjonal regelverksproduksjon, der norske myndigheter lagde nasjonale forskrifter. Så kom fremveksten og utviklingen av EU, og da tok Brussel stadig mer kommando for å skape et felles europeisk regelverk, forklarer Johansen.

– EU har harmonisert markedet, noe som har ført til en eksplosjon i regelverksproduksjon. Uten digitalisering og tilgang til oppdaterte rettskilder som Lovdata Pro tilbyr, ville det ha vært umulig å holde tritt, fortsetter han.

Beslutninger bygget på objektive fakta

I en bransje hvor hver detalj teller, er tilgang til de objektive faktaene som er nødvendige for å ta velinformerte beslutninger, helt avgjørende. Det er mye av grunnlaget for Avinors sikkerhet og juridiske arbeid – og Johansen sier at han stort sett har Lovdata-siden oppe når han jobber. 

– I en verden full av antagelser og synsing, er det forfriskende å ha en kilde som Lovdata, understreker Tarald Johansen. 

Han fremhever hvordan Lovdata tilbyr upartisk og presis juridisk informasjon, noe som er avgjørende for å holde seg oppdatert og navigere i luftfartens store regelverkshimmel. 

– Tilgangen på objektive fakta fra Lovdata Pro gjør det mulig for oss å ta beslutninger som er basert på solid grunnlag, ikke gjetninger. Dette er essensielt for å opprettholde sikkerhetsstandardene og sikre en trygg luftfartsoperasjon, legger Johansen til.

Dette er fundamentalt i en industri hvor nøyaktighet og tilgang til informasjon kan ha direkte konsekvenser for sikkerheten.

– Lovdata Pro har forenklet og forbedret måten vi finner og anvender juridisk informasjon på, noe som er essensielt i en bransje hvor sikkerheten alltid er prioritert, avslutter han.

Merknader

Innarbeid

I Lovdata Pro kan du utheve med farger, understreke tekst og legge til egne redaksjonelle merknader og lenker. Innarbeidelsene blir med om du eksporterer eller printer. Dersom du bytter arbeidsgiver eller lærested kan du få de med deg de personlige innarbeidelsene til ny bruker.
Varslinger

Personlige varslinger

Bli varslet om endringer i regelverket og nye relevante rettsavgjørelser – direkte på e-post.
Dele

Del med andre

Opprett grupper og del notater, merknader eller hele dokumenter med andre.