Lovdata Pro laster inn

En nøkkel for rettssikkerheten vår

– Vi er veldig opptatt av at pasienter og pårørende skal kunne forstå og forsvare rettighetene sine. At Lovdata og Lovdata Pro finnes, er helt avgjørende. Både for oss og for rettssikkerheten til oss alle, sier seksjonssjef for Juridisk seksjon i Kreftforeningen, Marianne Hammer.

Hun trodde hun skulle bli værende i 4–5 år. Det var det som var perspektivet til advokat Marianne Hammer, da hun startet i Kreftforeningen i 2005. Men hun kjente det allerede under jobbintervjuet. Denne organisasjonen, denne atmosfæren, var det noe helt spesielt med.

Ikke rart kanskje, når oppdraget deres er så viktig. Og når menneskene du skal jobbe med, brenner for akkurat det samme som deg:

  • At færre skal få kreft
  • At flere skal overleve
  • God livskvalitet for alle kreftpasienter og pårørende

17 år senere er engasjementet hennes like sterkt. Både for kreftsaken og for rettssikkerheten vår.

Fra venstre Lene Elnes (advokat og spesialrådgiver) og Marianne Hammer (advokat og seksjonssjef)

– Jeg tror alle jurister brenner for rettsikkerhet, forklarer Marianne Hammer. At Lovdata Pro finnes, gjør det ikke bare enklere, men også mye morsommere å være jurist. Jeg er ordentlig glad i dette verktøyet, understreker hun. 

Juridiske seksjon i Kreftforeningen teller syv advokater og én administrativt ansatt. I tillegg jobber det tre andre jurister internt i organisasjonen. Alle bruker Lovdata Pro.

– Det er det som er oppslagsverket vårt.  Vi er helt avhengig av det.  Og selv om vi har ganske forskjellige porteføljer, samarbeider og sparrer vi mye på tvers, forklarer seksjonssjefen. 

Komplisert rettskildebilde – enkelt verktøy

I Lovdata Pro finner du Norges bredeste og dypeste utvalg av oppdaterte og historiske juridiske dokumenter. Det er viktig for Kreftforeningens advokater.

– Rettskildebildet er blitt veldig komplisert – også i norsk rett. Å ha lett tilgang til alle rettskilder er helt avgjørende, forklarer Hammer. 

– Jeg jobber mye rettspolitisk, og mye internasjonalt; med menneskerettigheter; EØS-rett; og annen internasjonal rett. Uten Lovdata Pro hadde jeg nok ikke klart å finne frem til de rettskildene jeg trenger. EØS-retten er veldig komplisert, men takket være Lovdata Pro kan jeg søke meg frem og finne det jeg trenger, fortsetter Hammer. 

Kollega og advokat Lene Elnes er helt enig.

– Ja, søkefunksjonen er helt super. Og når du har gjennomført et søk, er det veldig enkelt å navigere seg videre. Jeg får raskt oversikt over alle relevante kilder, forklarer Lene Elnes.  

Elnes er advokat og spesialrådgiver i Kreftforeningen. Hun har administrativt ansvar for «retthjelpstiltaket», samt rettshjelpens 70 frivillige jurister. Rettshjelpstiltaket innebærer gratis rettshjelp til alle kreftpasienter, pårørende og etterlatte – uavhengig om de er medlem eller ikke.

Svært brukervennlig design

Elnes forteller at det er mye som kan bli vanskelig når man blir kreftsyk. Da er det ekstra viktig å kunne forstå og forsvare rettighetene sine.

– Jeg bruker mye av tiden min på rettshjelp til kreftpasienter og pårørende. Noen saksområder går ofte igjen, som trygderett, helserett, arbeidsrett, samt forsikring- og erstatningsrett. Men det hender at vi får spørsmål fra helt andre områder også. Da er det viktig at vi raskt kan dukke ned i ulike rettskilder i Lovdata Pro, utdyper Elnes. 

–  Det er tydelig at apparatet bak Lovdata Pro har jobbet grundig med å forstå behovene våres, legger Hammer til. Altså rettsanvenderens behov. Verktøyet er ekstremt brukervennlig og pedagogisk. Vi som skal rettsanvende jussen får kildene raskt og enkelt servert. 

Primært et personlig arbeidsverktøy

Hammer og Elnes er samstemte om at Lovdata Pro er mye mer enn et oppslagsverk. Det er et personlig verktøy som gjør arbeidshverdagen svært effektiv.

–  Lovdata Pro er både skrivebord, perm og bibliotek i ett – alt det man brukte tid og flid på i gamledager.  Jeg samler kilder, oppretter utvalg og lager mapper. I tillegg er jeg veldig glad i å «gule ut ting», forteller Hammer. 

I Lovdata Pro kan du nemlig utheve med farger, understreke tekst og legge til egne redaksjonelle merknader og lenker. Innarbeidelsene blir selvsagt med hvis du eksporterer eller skriver ut dokumentet.

Nyttige nyhetsbrev

– Varsel-funksjonen er også helt avgjørende, forteller Elnes. Det er en god måte å holde seg oppdatert på. Det samme gjelder nyhetsbrevene man kan abonnere på, fortsetter hun. 

– Helt enig, nikker Hammer. Jeg skjønner nesten ikke hvordan jeg skulle fått med meg alt som skjer, om det ikke var for Lovdata Pro, avslutter hun. 

Merknader

Innarbeid

I Lovdata Pro kan du utheve med farger, understreke tekst og legge til egne redaksjonelle merknader og lenker. Innarbeidelsene blir med om du eksporterer eller printer. Dersom du bytter arbeidsgiver eller lærested kan du få de med deg de personlige innarbeidelsene til ny bruker.
Varslinger

Personlige varslinger

Bli varslet om endringer i regelverket og nye relevante rettsavgjørelser – direkte på e-post.
Dele

Del med andre

Opprett grupper og del notater, merknader eller hele dokumenter med andre.