Lovdata Pro laster inn

Ubegrenset antall brukere til fast pris.

Prøv gratis

Gjør det enklere og mer effektivt

Alle kommunens ansatte kan benytte seg av tjenesten og bidra til å effektivisere arbeidet ved å dele informasjon og kunnskap om juridiske problemstillinger på tvers av organisasjonsenhetene. Kommuneadvokater og avdelingsledere kan formidle sin forståelse av regler og etterlevelse gjennom merknads- og gruppefunksjon.

Lovdata Pro er et personlig verktøy med funksjoner som er utviklet for å gjøre arbeid med juridiske dokumenter enklere og mer effektivt.

Prisene gjelder for avtaleperioden kalenderåret 2024. Den oppgitte prisen beregnes basert på kommunens størrelse, uavhengig av antall brukere. (ekskl. mva.)

1 til 20 000 innbyggerekr 22 900
20 001 til 40 000 innbyggerekr 37 900
40 001 til 60 000 innbyggerekr 49 900
60 001 til 80 000 innbyggerekr 62 900
80 001 til 100 000 innbyggerekr 73 900

Kommuneabonnement gjelder ikke for kommunale foretak som er skilt ut som egne enheter eller selskaper. Dette gjelder blant annet parkeringsselskap og andre interkommunale selskaper m.m.

Varslinger

Varslinger

Motta varslinger om endringer innen relevante rettsområder, som f.eks. byggesaksbehandling.

Søk

Hurtigsøk

Finn det du trenger med fleksible og treffsikre hurtigsøk

Dele

Del med andre

Del kunnskap om juridiske problemstillinger med gruppefunksjonen.

Noen av virksomhetene som bruker Lovdata Pro

Arkivverket logo
Nortura logo
Brønnøysundregistrene logo
Cowi logo
Husbanken logo
Glittertind logo
Hafslund Eco logo
Wiersholm logo
Norges fotballforbund logo
Thomessen logo
Lørenskog kommune logo
Flytoget logo
Statsbygg logo
BDO logo
Visma logo
Widerøe logo

Avtalevilkår for Lovdata Pro.

§ 1       Generelt

Avtalen gjelder mellom den faktiske eller juridiske person (Kunden) som er angitt i Abonnementsbekreftelsen og Stiftelsen Lovdata (Lovdata). Denne Avtalen regulerer vilkårene for Kundens tilgang til Lovdatas nettbaserte rettskildesystem og arbeidsverktøy for profesjonelle brukere – Lovdata PRO (Tjenesten).

Den enkelte brukers utnyttelse av Tjenesten under Kundens abonnement reguleres av en egen brukeravtale.

Dersom ikke annet er avtalt er det enkelte abonnement kun gyldig for den virksomhet det er registrert på, knyttet til organisasjonsnummer. Det er ikke tillat å gi brukere utenfor virksomheten tilgang uten etter særskilt avtale.

Ved opprettelse av et nytt abonnement vil Lovdata utstede en bekreftelse til Kunden (Abonnementsbekreftelsen) som spesifiserer de nærmere vilkår for kundeforholdet. Kunden er ansvarlig for å melde om endringer på Kundens side som kan berøre avtalen.

Lovdata kan i visse tilfeller akseptere at to eller flere virksomheter som yter felles advokattjenester deler et abonnement (advokatfellesskap). Et advokatfellesskap er av Lovdata definert som advokater som deler administrative ressurser og som helt klart fremstår som et fellesskap utad gjennom felles nettsider, virksomhetsnavn, e-postdomener og øvrig kommunikasjon ut i markedet. Det er ikke tilstrekkelig at advokatene har kontorer i samme bygning (kontorfellesskap).

Utnyttelse av tekst fra Lovdata Pro til forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare rettskilder eller opplæringsvirksomhet krever særskilt avtale. Lovdata avgjør i tvilstilfelle hva som er forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare rettskilder eller opplæringsvirksomhet.

Videresalg av Lovdatas tjenester krever særskilt avtale. Indeksering, massenedlasting eller automatisk nedlastning fra Lovdata Pro er ikke tillatt.

Rettighetene i henhold til Avtalen kan verken ved salg, leie, utlån eller på annen måte overføres til tredjepart.