Lovdata Pro laster inn

Karnov Lovkommentarer – tilleggstjeneste i Lovdata Pro

Karnov og Lovdata samarbeider om å tilby juridisk litteratur som beriker rettskildene, sømløst integrert i Lovdata Pro.

Noen av rettsområdene hvor de mest sentrale lovene blir dekket:

 • Straff- og prosess
 • Trygderett
 • Selskapsrett
 • Plan- og bygningsrett
 • Arbeidsrett
 • Skatt- og avgiftsrett
 • Personvern (GDPR)
 • Avtalerett
 • Erstatningsrett
 • Familie- og arverett
 • Markedsrett
 • EU/EØS-rett

Bedre beslutninger, raskere

Karnov forvalter oppdaterte berikende lovkommentarer til de største og mest brukte lovene i Norge. Kommentarene skrives av landets fremste jurister, samtlige innehar spesialkunnskap om det rettsområdet de skriver om. Alle kommentarene er kvalitetssikret av Karnovs fagredaktører.

Kommentarene er utstyrt med interne og eksterne henvisninger til andre rettskilder – herunder EU/EØS-relevante dokumenter. Som bruker av tilleggstjenesten vil du også få tilgang til den danske EU-Karnov. Dette redaksjonelle innholdet består av kommentarer til TEU/TEUF i tillegg til noter til utvalgte direktiver, forordninger, domsanalyser og EU-dommer.

Tilgang til tilleggstjenesten krever egen avtale med Karnov Group Norway AS