Lovdata Pro laster inn

Ditt personlige arbeidsverktøy

Lovdata Pro har en rekke fordeler som gjør det enklere å forholde seg til gjeldende regelverk.

Søk

Søk og finn

Finn relevante dokumenter med raske og presise søk. Bruk filtrering og sortering for å best mulig innskrenke til det du ønsker å finne. Lagre dine favorittsøk.

Varslinger

Personlige varslinger

Bli varslet om endringer i regelverket og nye relevante rettsavgjørelser – direkte på e-post.

Dele

Del med andre

Opprett grupper og del notater, merknader eller hele dokumenter med andre.

Utvalg

Opprett utvalg

Samle dokumentene som er relevante i dine egne utvalg. Brukerne kan opprette personlige mapper hvor dokumenter samles, oppdateres, navngis, sorteres og gjenbrukes på en enkel måte.

Merknader

Innarbeid

I Lovdata Pro kan du utheve med farger, understreke tekst og legge til egne redaksjonelle merknader og lenker. Innarbeidelsene blir med om du eksporterer eller printer. Dersom du bytter arbeidsgiver eller lærested kan du få de med deg de personlige innarbeidelsene til ny bruker.

Lovkommentarer

Karnov Lovkommentarer

Med Karnov Lovkommentarer blir Lovdata Pro en komplett tjeneste. Rettskildene blir beriket med faglig redaksjonelt innhold fra de fremste forfatterne på sine rettsområder.

Krysshenvisninger

Krysshenvisninger

Krysshenvisninger som viser til andre relevante dokumenter gir deg muligheten til å følge saksgangen og se sammenhenger.

Alt

Alt på ett sted

Lovdata Pro inneholder mer enn 200 rettskilder.

Dokumenter

Juridiske dokumenter

I Lovdata Pro finner du Norges bredeste og dypeste utvalg av oppdaterte og historiske juridiske dokumenter presentert i en intuitiv og strukturert form.