Lovdata Pro laster inn

Gi studentene fri tilgang til Lovdata Pro under studiene og eksamen.

Prøv gratis

Nyttig studieverktøy

Studentene kan innarbeide gjennom hele studietiden, direkte i lovteksten akkurat som en gjorde med markørtusj, penn og Post-it i lovsamlingen i «gamle dager». Når du som ferdig utdannet går ut i arbeidslivet kan du få med deg dine innarbeidelser og personlige innstillinger til ny bruker hos arbeidsgiver.

Studerer du i utlandet? Ta kontakt for å få tilgang marked@lovdata.no

Prisene gjelder for avtaleperioden kalenderåret 2024. Den oppgitte prisen dekker samlet antall brukere under avtalen. (ekskl. mva.) Studentbrukere blir ikke fakturert.

1 til 10 personlige brukerekr 11 450
11 til 15 personlige brukerekr 15 950
16 til 20 personlige brukerekr 18 950
21 til 30 personlige brukerekr 24 950
Merknader

Innarbeid

Uthev, understrek og skriv merknader direkte i dokumentene

Søk

Filtreringsmuligheter

Avanserte søk med filtreringsmuligheter

Feide

Feide

Enkel innlogging med Feide

Noen av virksomhetene som bruker Lovdata Pro

Arkivverket logo
Nortura logo
Brønnøysundregistrene logo
Cowi logo
Husbanken logo
Glittertind logo
Hafslund Eco logo
Wiersholm logo
Norges fotballforbund logo
Thomessen logo
Lørenskog kommune logo
Flytoget logo
Statsbygg logo
BDO logo
Visma logo
Widerøe logo

Avtalevilkår for Lovdata Pro.

§ 1       Generelt

Avtalen gjelder mellom den faktiske eller juridiske person (Kunden) som er angitt i Abonnementsbekreftelsen og Stiftelsen Lovdata (Lovdata). Denne Avtalen regulerer vilkårene for Kundens tilgang til Lovdatas nettbaserte rettskildesystem og arbeidsverktøy for profesjonelle brukere – Lovdata PRO (Tjenesten).

Den enkelte brukers utnyttelse av Tjenesten under Kundens abonnement reguleres av en egen brukeravtale.

Dersom ikke annet er avtalt er det enkelte abonnement kun gyldig for den virksomhet det er registrert på, knyttet til organisasjonsnummer. Det er ikke tillat å gi brukere utenfor virksomheten tilgang uten etter særskilt avtale.

Ved opprettelse av et nytt abonnement vil Lovdata utstede en bekreftelse til Kunden (Abonnementsbekreftelsen) som spesifiserer de nærmere vilkår for kundeforholdet. Kunden er ansvarlig for å melde om endringer på Kundens side som kan berøre avtalen.

Lovdata kan i visse tilfeller akseptere at to eller flere virksomheter som yter felles advokattjenester deler et abonnement (advokatfellesskap). Et advokatfellesskap er av Lovdata definert som advokater som deler administrative ressurser og som helt klart fremstår som et fellesskap utad gjennom felles nettsider, virksomhetsnavn, e-postdomener og øvrig kommunikasjon ut i markedet. Det er ikke tilstrekkelig at advokatene har kontorer i samme bygning (kontorfellesskap).

Utnyttelse av tekst fra Lovdata Pro til forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare rettskilder eller opplæringsvirksomhet krever særskilt avtale. Lovdata avgjør i tvilstilfelle hva som er forlagsvirksomhet, distribusjon, drift av søkbare rettskilder eller opplæringsvirksomhet.

Videresalg av Lovdatas tjenester krever særskilt avtale. Indeksering, massenedlasting eller automatisk nedlastning fra Lovdata Pro er ikke tillatt.

Rettighetene i henhold til Avtalen kan verken ved salg, leie, utlån eller på annen måte overføres til tredjepart.