Lovdata Pro laster inn

Lett og logisk – for alle

Lovdata Pro gir oss god oversikt over hva som foregår innenfor vår bransje. Det hjelper oss med å tenke, vurdere, planlegge – og ikke minst stole på at vi får med oss alt som skjer, forteller direktør for virksomhetsstyring i Flytoget, Åge Pedersen.

Som kunde på Flytoget kan du forvente to ting: null stress og «det lille ekstra». Alle detaljer teller – ikke bare på, men også utenfor skinnene. Ingen av Flytogets ansatte er jurister. Likevel er Lovdata Pro en viktig styringsplattform for dem. Pedersen forklarer hvorfor:

– Mange av oss har brukt Lovdata tidligere, men vi gikk ganske raskt over til å bruke Lovdata Pro. Plattformen har flere tilleggstjenester som er viktige for oss. Varslene om nyheter og lovendringer, samt mulighet til å sette opp grupper, er nok det vi drar mest nytte av. Søkemulighetene er også veldig gode.

Det er mange juridiske områder som er førende for Flytoget. Pedersen lister opp de viktigste.

– Jernbaneloven, anskaffelsesloven og alt som faller inn under HR (arbeidsmiljøloven m.fl.). Det er mange forskrifter å forholde seg til, og derfor svært nyttig for oss å få samlet alle rettskilder på ett sted. I Lovdata Pro. 

Åge Pedersen. (Foto: Flytoget)

Lovdata Pro hjelper oss med å tenke, vurdere, planlegge – og ikke minst stole på at vi får med oss det som skjer, forteller Åge Pedersen, direktør for virksomhet i Flytoget. (Foto: Flytoget)

Oversikt og innsikt

Hver gang det skjer noe nytt under et av Flytogets rettsområder, får de et varsel.

– Det er gull verdt, forteller virksomhetsdirektøren. 

Varslene omfatter både endringer i lover og forskrifter, nye rettsavgjørelser (dommer), forarbeider, stortingsdokumenter, rundskriv og andre relevante dokumenter og uttalelser.

– Vi er på ingen måte jurister eller advokater, men Lovdata Pro gir oss god oversikt over hva som foregår innenfor vår bransje. Det hjelper oss med å tenke, vurdere, planlegge – og ikke minst stole på at vi får med oss det som skjer, forteller Pedersen. 

På rett spor

Som ansvarlig for virksomhetsstyring, er det viktig for Pedersen å være en god kjøper og bestiller – blant annet av juridiske tjenester. Det fordrer en viss kompetanse.

–  Vi nøler ikke med å bruke juridisk ekspertise når vi trenger det. Og det gjør vi i mange sammenhenger. Svarene vi får, for eksempel en tolkning av en paragraf fra en advokat, legger jeg ofte inn som et notat eller en merknad i Lovdata Pro. På den måten kan vi dele tips, råd, kunnskap og kompetanse med hverandre. Lovdata Pro blir et felles referansegrunnlag for oss som bruker det. 

Pedersen understreker hvor viktig det er å sikre den intellektuelle kapitalen til Flytoget. Et viktig poeng for de aller fleste selskaper.

– Vi har store mengder menneskelig kapital. Men hvis noen av oss blir forhindret eller slutter, så forsvinner denne kompetansen. Derfor er det viktig for oss å få den intellektuelle kapitalen over til strukturell kapital. Altså dokumentert i én eller annen form. Lovdata Pro er ett av flere slike styringssystem for oss. 

Alt på skinner

Flytoget, som snart kan feire 25 år på skinner, har alltid hatt tydelige mål og høye ambisjoner. Ambisjoner de er kjente for å levere på. Flytoget skårer nemlig skyhøyt på de fleste kunde-, miljø- og merkevarebarometere. Pedersen trekker frem «kultur» som en avgjørende suksessfaktor for dem.

– Vi er veldig opptatt av å skape en god kultur. Jeg vil ikke kalle det en vinnerkultur, men en gladkultur. En servicekultur. De aller fleste klarer å kjøre et tog fra Drammen til Gardermoen, men hos oss skal kundene forvente mer. Vi analyserer alle kontaktpunkter med kundene våre, og strekker oss langt for at de skal slippe kognitiv stress og friksjon. 

– En annen ting vi har lykkes med, er deling. Mange tror at det å holde på kompetansen sin, er det som vil gjøre dem kostbare eller verdifulle. Men hos oss er det motsatt. Her er det de som deler som er stjernene. Og det gjør noe med atmosfæren og kulturen hos oss. 

Se hjelpefilm om hvordan du kan opprette grupper og del notater, merknader eller hele dokumenter med andre i Lovdata Pro

Merknader

Innarbeid

I Lovdata Pro kan du utheve med farger, understreke tekst og legge til egne redaksjonelle merknader og lenker. Innarbeidelsene blir med om du eksporterer eller printer. Dersom du bytter arbeidsgiver eller lærested kan du få de med deg de personlige innarbeidelsene til ny bruker.
Varslinger

Personlige varslinger

Bli varslet om endringer i regelverket og nye relevante rettsavgjørelser – direkte på e-post.
Dele

Del med andre

Opprett grupper og del notater, merknader eller hele dokumenter med andre.